แก้ไขปัญญา

ประกาศ

WWW.JUMPHACK.COM


แก้ไขโปรใช้งานไม่ติด เมนูไม่ขึ้นในเกมดาวโหลดตัวติดตั้งและติดตั้งเพียงเท่านั้นก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ !!

สำหรับ 64 Bit ดาวโหลด
สำหรับ 32 Bit ดาวโหลด

ถ้าหากยังไม่ได้ให้ดาวโหลดไฟล์ตัวนี้ไปไว้ตามนี้

32 BIT วางไว้ที่ C:\Windows\System32
64 BIT วางไว้ที่ C:\Windows\SysWOW64

ดาวโหลดไฟล์Facebook
www.jumphack.com